...Match Your Business...

Varför ska vi satsa på ett affärssystem?

  • Effektivisera arbetet
  • Koll på kunder och historik
  • CRM, utskick, m.m.
  • Integrerat system, all information på ett ställe
  • Överblick och helhetsgrepp

Vad kan man göra med ert affärssystem? / Vilka delar finns det?

De flesta av ett företags affärsprocesser täcks av affärssystemet. Exempel är kundhantering, artiklar, lagerhantering, offert, order, fakturering, leveranser, inbetalningar, projekt, tidsredovisning, kalender, ringlistor och utskick.

Är det lätt att lära sig systemet?

Ja, de flesta av de kunder som vi har fått feedback från anser att det är väldigt enkelt att komma in i och börja använda systemet. Följande är några attribut som vi och våra kunder beskriver systemet med:

  • Intuitivt
  • Användarvänligt
  • Överskådligt
  • Integrerat

Hur genomförs ett typiskt projekt?

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt möte där vi ser över sätt att arbeta och samarbeta. Sedan genomför vi en analys av behov och skapar en kravspecifikation som presenteras för kunden, oftast tillsammans med ett kostnadsförslag. När detta är godkänt så startar vi nästa fas som är utveckling, anpassning eller projekt. I större projekt arbetar vi efter en förutbestämd tidsplan som parterna förbinder sig att följa. Nästa fas är implementering och i projekt som omfattar affärssystem även driftsättning.

Vad kostar tjänsten / systemet / konsulten?

Det är svårt att uppskatta från fall till fall. Det finns en prislista för de olika versionerna av Agera, men varje systeminstallation är unik, och en hel del av den totala kostnaden beror på vilka anpassningar som man bestämmer sig för och vilka andra tjänster som kunden behöver, samt vilka systemmoduler man behöver.

Hur kan jag få support?

Vi vill ge våra kunder kvalitativ support och erbjuda kvalitativa personliga tjänster. Support sker via telefon eller epost. Det går även att teckna ett rabatterat supportavtal i samband med köp av system eller ett projekt.

Finns det andra företag som använder systemet?

Idag finns bortåt tusen företag i Sverige och övriga Norden som använder systemet i sin dagliga verksamhet. De allra flesta är mycket nöjda och uppskattar ett system som man kan växa i och är anpassningsbart.

Finns det bra rapporter?

Rapporter finns i alla delar av systemet. I kundmodulen kan man t.ex. få olika historikrapporter och statistikrapporter, och på samma sätt kan man få historikrapporter eller statistikrapporter i fakturamodulen eller ordermodulen. En annan typ av rapporter är t.ex. i fakturerad tid, planering eller kalkyl i projektmodulen.

Finns inte din fråga / svar här? Kontakta oss, så svarar vi gärna på alla frågor.

Telefon  035 - 735 00 33

Email  info@matchhouse.se