...Match Your Business...

Rådgivning

En rådgivning baserad på era behov och frågeställningar. Exempel på detta kan vara vilken teknik ni bör satsa på, på kort och lång sikt; hantering av information; förenklande och effektivisering av processer; eller vidareutveckling av er befintliga plattform. Vi kan ge råd vid kompetensutveckling och kompetensinventering.

Infrastruktur - investeringar

Vi genomför tillsammans med er en analys av nuläget och utformar en kravspecifikation för er framtida infrastruktur. Analysen kan omfatta både hårdvara, nätverk och mjuka systemdelar, och vi beaktar också arbetssätt och processer. Ett resultat av detta arbete är konkreta förslag för infrastruktur med kostnadsuppskattningar och ekonomiskt vägda investeringsförslag, d.v.s. vi skall ge svaret på vilket bästa värde ni får per investerad krona i säkerhet.

Sårbarhetsanalyser - säkerhet

En sårbarhets/säkerhetsanalys utreder hot mot ert informationssystem i dess nuvarande form och leder till en rapport som visar på eventuella säkerhetsproblem och föreslår en lösning optimerad per investerade medel i säkerheten. Analysen består av hårdvara - mjukvara - åtkomst - hantering.

Telefon  035 - 735 00 33

Email  info@matchhouse.se