...Match Your Business...

Vi arbetar endast med skräddarsydda utbildningar för företag eller organisationer. Exempel på anpassade utbildningar:

Systemanvändning - informationssystem

Hur utnyttjar man ett informationssystem på ett optimalt sätt? Hur kan man integrera olika systemdelar och samarbeta med andra verktyg så att man t.ex. inte behöver mata in information på flera ställen. Hur man undviker redundans och effektiviserar arbetsflöden, är andra frågor som tas upp.

IT kunskap

Vi utreder tillsammans med er den kunskapsnivå som idag råder på ert företag och vilken nivå som ni vill uppnå och vilka områden inom IT som den skall omfatta. Sedan anpassar vi utbildningen efter detta. Exempel på områden är hårdvara/mjukvara, Internet, kommunikation, databaser, mobilitet, trender.

Filemaker

Utbildning i Filemaker på den nivå som passar era anställda och ert företag, från nybörjare till avancerad. Vi blandar praktiskt arbete med teori och lär tillsammans i projektform.

Databaser

Att arbeta med databaser och DBMS. Teoretiska grunder för korrekt byggande av relationsdatabaser, normalisering och optimering. Praktiska exempel med "hands on" lärande. Backup av databaser. Vi arbetar med t.ex. SQL Server, Filemaker eller MySQL.

Operativsystem

Oftast en grundläggande utbildning i vad ett operativsystem är, hur det är uppbyggt och hur de olika delarna fungerar. Områden som filhantering, installation, systeminställningar, hantering av enheter, m.m. behandlas. Windows, Mac OS eller Linux.

Säkerhet

Hot mot datorn eller nätverket. Vi tittar på hur ni säkerställer att informationen är korrekt och åtkomlig i ert system. Genomgång av backuprutiner och behörigheter till systemdelar. Hårdvarusäkerhet, mjukvarusäkerhet och informationssäkerhet baserat på era behov och er miljö.

Ring eller maila, så tittar vi tillsammans på era utbildningsbehov.

Telefon  035 - 735 00 33

Email  info@matchhouse.se